ข้อมูลการจัดงาน :
Email : prpharmacy@nu.ac.th
Tel : (+66) 5596 3637
(+66) 5596 3600
(+66) 5596 1810
(+66) 5596 3616

ปัญหาการลงทะเบียน :
สอบถามปัญหาการลงทะเบียน
ระบบขัดข้อง

Email : akachaik@nu.ac.th
Tel : (+66) 5596 3617

Facebook :
พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบ่งปัน รูปภาพ
PharmacyNaresuanUniversityRun
สถานที่จัดงาน :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

คลิกดูแผนที่