ขั้นตอนการสมัครและช่องทางการชำระเงิน

1. กรอกข้อมูลนักวิ่งให้ครบถ้วน (ผ่านระบบออนไลน์)

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยอดเงินที่ต้องชำระ

3. โอนเงินค่าสมัครตามจำนวนที่แสดงในระบบไปยัง

   บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
   หมายเลขบัญชี 346-1-58723-5
   ชื่อบัญชี ม.นเรศวร ชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์

4. Upload หลักฐานการชำระเงิน ภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร

5. รอเจ้าหน้าที่ยืนยันความถูกต้อง (ไม่เกิน 24 ชม. วันทำการ) และหากยืนยันแล้วจะขึ้นสถานะ "ชำระเงินแล้ว"

6. หลักจาก Upload หลักฐานการชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก